Thứ 6, 30/1/2015

Giới thiệu trung tâm

trungtamgiaoducthuongxuyen-Tinh-hoa-binh

"Đến nay, Trung tâm có tổng 122 lớp BTVH với 4355 học viên, liên kết tổ chức mở 28 lớp ĐHTC với 1968 học viên; 17 lượt giáo viên giỏi cấp tỉnh; 2 học viên đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia; 7 lần được UBND Tỉnh khen. Trung tâm luôn đạt tiên tiến xuất sắc xứng đáng là Lá cờ đầu các Trung tâm GDTX của Tỉnh"

Hệ thống quản trị

Liên kết web

Thống kê truy cập

s
Chức năng - Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
In Email

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hoà Bình được thành lập trên cơ sở  thực hiện Quyết định số 929/QĐ-UB - NC, ngày 15/11/1997 của UBND Tỉnh Hòa Bình V/v sắp xếp tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo. Với chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống  giáo dục Quốc dân và là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình.

 

1.  Nhiệm vụ :

 

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục

 

- Chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

 

- Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ.

 

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm:


    + Chương trình bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin  - truyền thông;
    + Chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn;
    + Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ;
    + Chương trình  dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hàng năm của địa phương.

 

- Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

- Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền đại phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.

 

- Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông , dạy nghề cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người khuyết tật, tàn tật ở địa phương.

 

- Tổ chức dạy và thực hành nghề nghiệp, các hoạt động lao động, sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.

 

- Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên.

 

- Tổ chức liên kết đào tạo với các trường trung câp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học lấy bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiêp, cao đẳng, đại học.

 

- Tạo điều kiện xây dựng dựng xã hội học tập theo Quyết định số 11/ QĐttg của Thủ tướng chính phủ

 

- Là Trung tâm nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên và sản xuất học liệu, tập huấn cho các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh
2.  Chức năng:

- Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, lập báo cáo có liên quan đến các nhiệm vụ được giao cho phòng.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng hàng tuần, hàng tháng, học kỳ, hàng năm và tổ chức thực hiện.
- Lập kế hoạch kiểm tra, tiến hành kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm tra và kiến nghị sử lý giải quyết toàn bộ các hoạt động của phòng theo kế hoạch đã được lãnh đạo phê duyệt.
- Điều tra nhu cầu, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo trình các cấp phê duyệt thực hiện.
- Phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong phòng. Việc cần sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên của phòng khác thì trao đổi thoả thuận với trưởng phòng quản lý người cần sử dụng và báo cáo lãnh đạo phê duyệt.
- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch công tác đã được lãnh đạo phê duyệt.
- Xậy dựng nội quy phòng, lớp học. Quy định chức trách cho các thành viên trong phòng.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học và các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật.
- Quản lý, sử dụng, bảo vệ tài sản, trang thiết bị đã được giao cho phòng .
- Có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định  của phòng.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên hoặc nhân viên. trong phòng bằng hình thức tự bồi dưỡng.
- Đề xuất trình lãnh đạo phê duyệt phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên  phụ trách các lớp dạy văn hoá, liên kết đào tạo, các lớp nghề, các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ...
- Thực hiện kiểm điểm, đánh giá công chức, giáo viên, bình xét thi đua theo quy định trên cơ sở kế hoạch của Trung tâm.
- Các phòng phải có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với nhau trên cơ sở đoàn kết,cùng cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tham gia nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển Trung tâm GDTX Tỉnh và hệ thống giáo dục thường xuyên.
 
s

Tra cứu kết quả học tập

TRACUUKETQUAHOCTAP

van_ban_moi